Parkering i stikkveiene

Styret mottar med jevne mellomrom klager på parkering i stikkveiene. Klagene går på to ting: Fremmedparkering, altså at folk uten tilknytning til borettslaget parkerer i stikkveien, og at man parkerer på en slik måte at man er til… Read More

Skal du pusse opp?

Både originale avløpsrør og inntaksrør for vann i husene er i ferd med å nå forventet levealder og vel så det. Hvis dere planlegger oppussing av bad eller kjeller, ønsker vi derfor at dere skifter avløpsrør og vurderer… Read More

Refusjon av eiendomsskatt

Vi har spurt Obos hvordan prosessen blir med refusjon av de som har betalt inn eiendomsskatt for årene 2016/17. Her er svaret vi fikk: «Kemnerkontoret har begynt å sende kreditnotaer til de selskapene det er aktuelt for. Når… Read More