kart over hentesteder for hageavfall

Henting av hagevfall 2020

Håper alle har fått ryddet bra i hagene denne våren. Kvistbil kommer mandag 20. april. Onsdag 22. april er det bestilt vårrengjøring av stikkveiene. På kartet ser dere utplasseringspunkter for hageavfall, de samme som vi har brukt de… Read More