Husleieøkning

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene for 2020 med 3 prosent. Dette gjelder også husleietillegget for tilbygg. Årsaken er prisstigning generelt, og prisøkning på kommunale tjenester som vannavgift og renovasjon spesielt. Ved å justere fellesutgiftene for den generelle prisstigningen hvert år, håper vi å unngå større økninger i fremtiden.

Parkering i stikkveiene

Styret mottar med jevne mellomrom klager på parkering i stikkveiene. Klagene går på to ting: Fremmedparkering, altså at folk uten tilknytning til borettslaget parkerer i stikkveien, og at man parkerer på en slik måte at man er til sjenanse for andre. Styret ber om inspill fra berørte beboere til hvordan dere syns problemene løses best.

Skal du pusse opp?

Både originale avløpsrør og inntaksrør for vann i husene er i ferd med å nå forventet levealder og vel så det. Hvis dere planlegger oppussing av bad eller kjeller, ønsker vi derfor at dere skifter avløpsrør og vurderer om inntaksrørene også bør skiftes. Ta kontakt med styret i forkant for å få avklart hva som refunderes og hva som kreves av dokumentasjon.

Refusjon av eiendomsskatt

Vi har spurt Obos hvordan prosessen blir med refusjon av de som har betalt inn eiendomsskatt for årene 2016/17. Her er svaret vi fikk:

«Kemnerkontoret har begynt å sende kreditnotaer til de selskapene det er aktuelt for. Når alle penger og kreditnotaene er på plass vi tilby boligselskapene v/styret å refundere pengene videre til eierne i selskapet, iht til hvordan eiendomsskatten ble krevd inn i 2016/2017. Det vil komme mer detaljert informasjon etter hvert.»

Eiendomsskatten er penger som skal betales tilbake til hver enkelt. De av dere som har betalt eiendomsskatt, vil derfor få beskjed når Obos kommer til oss med en modell for tilbakebetaling.

Dugnad og hekk-klipping

Hei alle

Det er gode vekstforhold om dagen, og det synes godt på hekker og ugress.

Vi minner om at det er andelseiernes eget ansvar å sørge for at det er fremkommelig på fortau, gangveier og stikkveier. Hvis du vet at hekken din er for høy eller bred, gjør naboen en tjeneste og ta fram saksa før ferien setter inn.

Neste vår vil det bli annonsert en dugnadsdato før kvistbilen kommer, slik at vi sammen kan få ryddet fellesarealene. Dann gjerne egne dugnadsgrupper også før den tid, for eksempel i stikkveiene. Vår erfaring er at dere som er nærmest ofte vet best hva som skal gjøres, og at dere finner gode løsninger i fellesskap. Ta kontakt med styret hvis dere trenger bidrag til maling, pensler eller annet utstyr.

Om elbiler og elbillading

Foto: Wikimedia Commons/Kiwiev

Mange har sikkert fått med seg at Regjeringen jobber med nye regler for elbillading i borettslag, der borettslag pålegges å etablere elbillading til beboere.

Disse reglene kommer i hovedsak til anvendelse i borettslag som har felles parkeringsplasser eller felles garasjeanlegg.
Hos oss, der alle (eller nesten alle) har egne biloppstillingsplasser, står den enkelte fritt til å etablere egen ladestasjon i tilknytning til biloppstillingsplassen. Borettslaget kan ikke nekte deg dette der det ikke foreligger en saklig grunn.

I Brannfjellveien borettslag har hvert enkelt hus egne strøminntak. Med mer elbillading kan det bli behov for å oppgradere inntaksledninger og strømkapasitet i det enkelte hus, særlig hvis to skal lade elbil samtidig.
Styret vil utarbeide et forslag til hvordan man fordeler disse kostnadene på best mulig måte.

Hvis du allerede har elbil i dag, er det ditt ansvar at du lader denne på en forsvarlig måte, og at du ikke overbelaster strømnettet. Ta kontakt med styret hvis du vil etablere egen ladestasjon.

Her kan du lese mer:
Eilbil-eiere i borettslag skal få rett til å lade
Åtte Elbil-feller borettslag bør unngå

Viktige datoer i 2019

3. juni: Generalforsamling
2. mai: Skrotbil
7. mai: Henting av hageavfall
5. april: Sett ut lopper til Ekeberg skoles musikkorps.
9. april: Gatene feies

Mer informasjon kommer!

Henting av hageavfall 2018

Det kommer containere for hageavfall:

Fredag 11. mai til mandag 14. mai

Containerne blir hentet en gang i løpet av mandag 14. mai.

Det kommer tre store containere på 20 m3. Disse blir plassert ut i øvre og nedre del av Brannfjellveien, og i Røhrts vei,

ved Brannfjellveien 67, Brannfjellveien 33/31 og ved Røhrtsvei 25/27

Dere som bor der må sørge for at det er plass til containerne fredag morgen.

I denne omgang skal det bare hageavfall i containerne. Annet skrot vil bli hentet 25. mai.

God vårrydding!

2017: Henting av skrot og hageavfall

Hei alle sammen
Håper alle har hatt en fin påske. Nå er det snart klart for innsamling av hageavfall og annet skrot. Vi gjør det som i fjor, at det kommer en bil og henter på fem avtalte hentepunkter. Her er tidene:

Skrot fra kjeller og loft hentes 4. mai

Hageavfall hentes 11. mai

Nå er det tid for å beskjære busker og trær. Husk å ta hekken ut mot veien, slik at den ikke er til hinder for ferdsel på fortauet.
Minner om generalforsamling mandag 29. mai kl. 18.00 på SEM-huset. Innkalling kommer i begynnelsen av mai.

God vårrydding!
hentesteder hageavfall2

2016: Henting av hageavfall og skrotinnsamling

Hei

Minner om noen viktige datoer i vår:

Mandag 2. Mai: Henting av hageavfall

Mandag 9. Mai: Skrotinnsamling

Torsdag 28. april: Generalforsamling

Her finner du hentestedene for skrot og hageavfall:

hentesteder hageavfall2