Hagestell

Borettslaget har mange beboere som er opptatt av miljøet rundt oss. Her finner du tips og råd til hvordan du kan gjøre hagen din triveligere, både for deg selv og for dem som bor rundt deg.

Klipp av hekker og busker gir bedre trafikksikkerhet

Å klippe hekker gir bedre oversikt og øker sikkerheten langs veiene våre. Pass på at hele asfaltområdet av fortauene er fri for busker og utstikkende grener. Da blir det bedre plass på fortauet for gående og syklende.

Høsting av frukt og bær gir noe godt å spise og kan også glede andre

Hvis du selv ikke ønsker å bruke din frukt eller dine bær, kan du gi det bort til andre. Bær og frukt som ikke blir ryddet bort, kan tiltrekke seg rotter.

Anticimex

Borettslaget har avtale med Anticimex for kontroll av åteboksene i borettslaget. Avtalen inkluderer faste besøk i året. Beboere som oppdager rotter eller opplever andre problemer med disse skadedyrene kan ta direkte kontakt med Anticimex med referanse til Borettslagets avtale, eller ta kontakt med styret.

Bekjempelse og bevaring av planter og dyr er vedtatt av myndighetene og bør følges opp

Å ta vare på biologien og gi leveforhold for mange planter, innsekter og andre dyr er viktig for at vi skal kunne høste av hagene våre, at blomstene kommer igjen, og at frukttrær og bærbusker bærer. Å bekjempe planter og dyr som kan gi negative konsekvenser for miljøet – i mindre og større skala, er like viktig. Hver og en av oss har ansvar for dette i egen hage.