Snømåking

Borettslaget har avtale om snømåking med Hadeland Maskindrift AS. Dersom det er spørsmål / innspill vedrørende måking eller strøing, ta kontakt med Styret.

Verken Hadeland Maskindrift eller styret kan ta ansvar for skade på gjenstander, også biler, som er dekket av snø og dermed ikke synes.

Biler som står i veien for måkearbeid vil bli tauet vekk for eiers regning og risiko.