Eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir sendt fra Oslo kommune til borettslaget, og så viderefakturert dere andelseiere på samme giro som felleskostnadene i månedene mai, juni, september og november . Er du usikker på om underlaget for din eiendomsskatt er riktig, kan du ta kontakt med styreleder og få dette utlevert.

Viktige datoer framover

God påske, alle sammen!
Noen viktige datoer framover: 
23. og 24.  april er det loppemarked på Ekeberg skole. Har du ryddet i påsken, kan du sette ut salgbare ting i veikanten fredag ettermiddag eller levere det på skolen.

9. mai kommer kvistbil for å hente hageavfall. Avfall legges på de faste hentepunktene. Gress og blader skal i sekker, kvist opp til 15 cm i diameter kan legges i ryddige hauger.

30. mai kl 18 blir det fysisk generalforsamling på SEM-huset. Vi gleder oss til å se dere etter to år med digitale generalforsamlinger. Se egen epost om dette.
God vår!

Forslag til generalforsamling

Årets generalforsamling blir på SEM-huset 30. mai kl 18
Forslag til generalforsamlingen kan sendes styret på denne epostadressen innen kl 17 den 25. april. Eventuelt kan forslag leveres i styreleders postkasse.
Ønsker du å stille til valg? Ta kontakt med valgkomiteen ved Pål Skage Dahlberg: pa(a)dahlberg.as
Vi gleder oss til å se dere fysisk på SEM-huset igjen.

Rotter og mus

Det er stadig mye observasjoner av rotter og mus i borettslaget, merkbart mer enn for et par år siden. Vi ber om at alle avstår fra fuglemating på borettslagets område. Selv om det er hyggelig å se på småfuglene, finner vi også mye fuglefrø der det har vært mus og rotter, så det er helt tydelig at det tiltrekker seg gnagere.

Det er bestilt flere åtebokser for å bli kvitt problemet, men vi kan selv bidra ved å passe på å ikke tiltrekke oss skadedyr. På forhånd takk 🙂

Henting av hageavfall 5. mai

Nå gleder vi oss til vår og varmere tider!

I år har vi fått tildelt dato for henting av hageavfall 5. mai. Det betyr at alt hageavfall som skal hentes, må leveres på hentepunktene før 5. mai kl 09.00. Det kan bli forsinkelser med hentingene.

Kvister og løv hentes i komprimatorbil. Du kan ikke laste jord eller trestammer med større diameter enn 15 cm. Løv og gress leveres i sekk, kvister legges i en haug på anvist sted.

Papircontainere

Vi har fått henvendelser fra flere om at papircontainerne blir veldig fort fulle. Renovasjonsetaten er dessverre ikke villige til å hente oftere, men sier at vi i stedet kan få utlevert større papirbeholdere uten ekstra kostnad.

Disse må bestilles av styreleder, så hvis du trenger større papirbeholder, send epost til styreleder og si hva slags beholder du vil ha, innen 5. mai.

Dere har valget mellom én stor eller flere små beholdere. Der containeren bare kan trilles rett ut på fortau, går det an å bruke de store beholderne med fire hjul. Der det skråner eller er lengre vei ut til bilen, må man heller søke om en ekstra beholder med to hjul.

Nye parkeringsregler

Bymiljøetaten har besluttet å endre Parkeringsreglene i Brannfjellveien, slik at bilene nå må parkere på fortaussiden. Årsaken er at det er kommet klager på kjøring på fortauene vinterstid.

Styret vil vurdere å klage på vedtaket dersom vi ser at det ikke fungerer etter hensikten. Foreløpig avventer vi å gjøre oss noen erfaringer.

kart over hentesteder for hageavfall

Henting av hagevfall 2020

Håper alle har fått ryddet bra i hagene denne våren. Kvistbil kommer mandag 20. april. Onsdag 22. april er det bestilt vårrengjøring av stikkveiene.

På kartet ser dere utplasseringspunkter for hageavfall, de samme som vi har brukt de senere år.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte i Røhrts vei/Enoks vei syns det er langt til nærmeste punkt. Vi ber om at dere kommer med innspill til bra steder å legge avfallet der bilen kommer til, så tar vi det med på neste års innsamling.

Gamle TV-bokser

Telenor har gitt beskjed om at de ikke lenger vil støtte opptak og ukesarkiv på våre gamle TV-bokser.

Vi er usikre på om vi vil tegne ny kollektiv avtale med Telenor, og har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle beboere om hva de bruker når de ser på TV, og hvilke løsninger de foretrekker.

Ta kontakt med styreleder hvis du ikke har mottatt epost med lenke til spørreundersøkelsen.

Vi ber om at alle husstander bare svarer på undersøkelsen én gang.

Styret

Generalforsamling utsatt

Grunnet situasjonen med koronavirus har styret vedtatt å utsette årets planlagte generalforsamling. Etter planen skulle denne blitt avviklet 6. mai. Vi kommer tilbake med dato senere, enten i slutten av juni eller på høsten.

Vi ønsker ikke å risikere helsen deres, og ber alle ta hensyn til hverandre i disse utfordrende tider.

Styret