Henting av hageavfall 5. mai

Nå gleder vi oss til vår og varmere tider!

I år har vi fått tildelt dato for henting av hageavfall 5. mai. Det betyr at alt hageavfall som skal hentes, må leveres på hentepunktene før 5. mai kl 09.00. Det kan bli forsinkelser med hentingene.

Kvister og løv hentes i komprimatorbil. Du kan ikke laste jord eller trestammer med større diameter enn 15 cm. Løv og gress leveres i sekk, kvister legges i en haug på anvist sted.

Papircontainere

Vi har fått henvendelser fra flere om at papircontainerne blir veldig fort fulle. Renovasjonsetaten er dessverre ikke villige til å hente oftere, men sier at vi i stedet kan få utlevert større papirbeholdere uten ekstra kostnad.

Disse må bestilles av styreleder, så hvis du trenger større papirbeholder, send epost til styreleder og si hva slags beholder du vil ha, innen 5. mai.

Dere har valget mellom én stor eller flere små beholdere. Der containeren bare kan trilles rett ut på fortau, går det an å bruke de store beholderne med fire hjul. Der det skråner eller er lengre vei ut til bilen, må man heller søke om en ekstra beholder med to hjul.

Nye parkeringsregler

Bymiljøetaten har besluttet å endre Parkeringsreglene i Brannfjellveien, slik at bilene nå må parkere på fortaussiden. Årsaken er at det er kommet klager på kjøring på fortauene vinterstid.

Styret vil vurdere å klage på vedtaket dersom vi ser at det ikke fungerer etter hensikten. Foreløpig avventer vi å gjøre oss noen erfaringer.

kart over hentesteder for hageavfall

Henting av hagevfall 2020

Håper alle har fått ryddet bra i hagene denne våren. Kvistbil kommer mandag 20. april. Onsdag 22. april er det bestilt vårrengjøring av stikkveiene.

På kartet ser dere utplasseringspunkter for hageavfall, de samme som vi har brukt de senere år.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte i Røhrts vei/Enoks vei syns det er langt til nærmeste punkt. Vi ber om at dere kommer med innspill til bra steder å legge avfallet der bilen kommer til, så tar vi det med på neste års innsamling.

Gamle TV-bokser

Telenor har gitt beskjed om at de ikke lenger vil støtte opptak og ukesarkiv på våre gamle TV-bokser.

Vi er usikre på om vi vil tegne ny kollektiv avtale med Telenor, og har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle beboere om hva de bruker når de ser på TV, og hvilke løsninger de foretrekker.

Ta kontakt med styreleder hvis du ikke har mottatt epost med lenke til spørreundersøkelsen.

Vi ber om at alle husstander bare svarer på undersøkelsen én gang.

Styret

Generalforsamling utsatt

Grunnet situasjonen med koronavirus har styret vedtatt å utsette årets planlagte generalforsamling. Etter planen skulle denne blitt avviklet 6. mai. Vi kommer tilbake med dato senere, enten i slutten av juni eller på høsten.

Vi ønsker ikke å risikere helsen deres, og ber alle ta hensyn til hverandre i disse utfordrende tider.

Styret

Husleieøkning

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene for 2020 med 3 prosent. Dette gjelder også husleietillegget for tilbygg. Årsaken er prisstigning generelt, og prisøkning på kommunale tjenester som vannavgift og renovasjon spesielt. Ved å justere fellesutgiftene for den generelle prisstigningen hvert år, håper vi å unngå større økninger i fremtiden.

Parkering i stikkveiene

Styret mottar med jevne mellomrom klager på parkering i stikkveiene. Klagene går på to ting: Fremmedparkering, altså at folk uten tilknytning til borettslaget parkerer i stikkveien, og at man parkerer på en slik måte at man er til sjenanse for andre. Styret ber om inspill fra berørte beboere til hvordan dere syns problemene løses best.

Skal du pusse opp?

Både originale avløpsrør og inntaksrør for vann i husene er i ferd med å nå forventet levealder og vel så det. Hvis dere planlegger oppussing av bad eller kjeller, ønsker vi derfor at dere skifter avløpsrør og vurderer om inntaksrørene også bør skiftes. Ta kontakt med styret i forkant for å få avklart hva som refunderes og hva som kreves av dokumentasjon.

Refusjon av eiendomsskatt

Vi har spurt Obos hvordan prosessen blir med refusjon av de som har betalt inn eiendomsskatt for årene 2016/17. Her er svaret vi fikk:

«Kemnerkontoret har begynt å sende kreditnotaer til de selskapene det er aktuelt for. Når alle penger og kreditnotaene er på plass vi tilby boligselskapene v/styret å refundere pengene videre til eierne i selskapet, iht til hvordan eiendomsskatten ble krevd inn i 2016/2017. Det vil komme mer detaljert informasjon etter hvert.»

Eiendomsskatten er penger som skal betales tilbake til hver enkelt. De av dere som har betalt eiendomsskatt, vil derfor få beskjed når Obos kommer til oss med en modell for tilbakebetaling.