Nabovarsel fra Tons of Rock

Vi har fått nabovarsel i forbindelse med årets Tons of Rock som vi legger ut her:

Til Brannfjellveien Borettslag

Melding:
NABOVARSEL

Nå går det mot sommer igjen, og det betyr at Tons of Rock er godt i gang med forberedelsene til festival på Ekebergsletta, som i år blir 26. – 29. juni 2024. I dette brevet følger det en oversikt over før-og etterarbeid, samarbeid og praktikaliteter. Vi har informasjonsdeling som et stort fokus slik at hele perioden blir en god opplevelse for alle dere som blir berørt i større eller mindre grad.

NØKKELINFORMASJON
• Festivaldagene er onsdag 26. juni til lørdag 29. juni, med
åpningstid fra klokken 12:00 – 24:00. Det er konserter på scenen
fra 13:00 til 23:00 alle dager.
• Campingen holder åpent fra tirsdag 25. juni til søndag 30. juni.
• Startdato for rigg av festivalområdet er 10. juni og vil ha en
gradvis økning i omfang frem til festivalstart. Nedrigg estimeres å
være ferdig 07. juli.
• Ekebergveien mellom innkjøring til Ekeberg Camping og
innkjørsel til Ekeberghallen vil være stengt for trafikk mellom 22.
juni – 02. juli. Bussforbindelser på Ekebergveien vil omdirigeres
via Kongsveien i perioden 25. – 30. juni.
• Lydprøver vil forekomme fra 25. juni til 29. juni mellom klokken
09:00 og 23:00.
• Det vil foregå noe nattarbeid i forbindelse med nedrigg av
sceneutstyr etter at siste konsert er avsluttet på festivaldagene.
Dette kan medføre noe støy, men vi tar flere forhåndsregler og
gjør dette så skånsomt som mulig for omgivelsene.
• I år vil vi ha egne naboverter som passer på at områdene rundt
festivalen holdes rene og ryddige fra start til slutt.
• Vi har gjort grep for å sikre bedre trafikkflyt på campens
åpningsdag (tirsdag 25. juni) ved å sluse bobiler inn til et eget
område før de får kjøre inn på campen.

PRAKTISK PÅVIRKNING
Festivalen planlegges i samråd med Oslo kommune, Politi, sikkerhetsselskap og flere. Dette betyr at det er mange perspektiver, hensyn og lovverk som skal imøtekommes. Vi gjør vårt ytterste for at deres opplevelse som nabo blir så god som mulig. I samarbeid med Ruter setter vi opp direktebuss fra sentrum og opp til festivalområdet på dagtid. Dette vil gjøre at det blir mindre belastning på ordinære bussruter og det vil lette noe på den generelle trafikkbelastningen i området.

Alle scener vil ha samme plassering og vinkling som i 2023. Vi vil ha kontinuerlige målinger av desibelnivå både på og rundt festivalens område. Videre vil det gå crew utenfor festivalområdet som plukker søppel slik at vi holder gatene rene, samt dedikert sikkerhetspersonell for å overholde ro og orden.

For å sikre en god logistikk når festivalen avsluttes, har vi fått tillatelse av bydelsoverlegen til å ha standup i teltscenen fra 23:00-23:30 onsdag 26. juni – lørdag 29. juni. Dette vil altså foregå i teltscenen som betyr at det vil bli plassert lengst vekk fra boligområder, og teltet i seg selv har også en lydreduserende effekt.

Ettersom dette er etter 23:00 har vi ekstra strenge regler å forholde oss til når det kommer til lydnivå. Desibelnivået vil bli overvåket kontinuerlig slik at vi holder oss innenfor disse retningslinjene. Det er kun standup/prating som vil foregå, ingen konsertvirksomhet.

Grunnen til at vi gjennomfører dette, er for å holde igjen deler av publikum sånn at ikke absolutt alle drar samtidig fra festivalen. Dette vil bidra til en bedre flyt i utslippet, og sikre enda bedre kontroll med å holde publikum unna boligområder på vei hjem.

KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål eller ønsker å dele noe med oss, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Mail: nabo@tonsofrock.no
Telefon: 405 13 514 (operativ fra 10. juni)
Praktisk info på nettsiden: https://www.tonsofrock.no/generell-info

Mandag 10. Juni:
• Startdato for opprigg
• Trafikkdirigering

Lørdag 22. Juni:
• Ekebergveien stengt for trafikk, men åpent for buss i rute.

Tirsdag 25. Juni:
• Ekebergveien stengt.
• Campen åpner.
• Lydprøver 09:00-23:00.

Onsdag 26. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Torsdag 27. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Fredag 28. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Lørdag 29. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Søndag 30. Juni:
• Campen stenger.
• Ekebergveien stengt

Mandag 01. Juli:
• Ekebergveien er stengt for trafikk, men åpent for buss i rute.

Tirsdag 02. Juli:
• Ekebergveien åpner. Trafikkdirigering

Søndag 07. Juli:
• Nedrigg estimert ferdig. Trafikkdirigering ferdig.

Ingen kvistinnsamling i år

Hageavfallsbilen har slutta å komme før 17. mai, og har også blitt uforholdsmessig dyr. I fjor prøvde vi med gule sekker, men det var ingen god løsning. Container blir også uforholdsmessig dyrt når vi er så nærme hageavfallsmottaket. Vi anbefaler at folk heller går sammen om å låne henger og kjøre bort avfall i år, så ser vi hvordan erfaringene er med det.

Hvis noen har naboer de vet dette blir vanskelig for, så tilby dere gjerne å hjelpe. Vi kan også ta noen skippertak sammen på fellesdugnaden 5. mai.

Informasjon fra styret

Årets generalforsamling blir på Sletta Ekeberg (kaféen i Ballplassveien) mandag 27. mai kl 18.00.

Frist for å sende inn forslag til generalforsamlingen er: 24. april kl. 12.00.

Det er bestilt vårrengjøring av stikkveiene 19. april. Er du redd for riper på bilen, så sett den i garasjen eller på gata denne dagen.

Vi planlegger Dugnad Søndag 5. mai kl 14-16. Blant oppgavene er oljing, feiing og maling på lekeplassen, rydde i stikkveiene, vaske postkasser og generelt gjøre det hyggelig til våren. Det blir grilling av pølser ved lekeplassen etter dugnaden. Fjorårets dugnad ble både hyggelig og effektiv. Vi håper å gjenta suksessen 🙂

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir sendt fra Oslo kommune til borettslaget, og så viderefakturert dere andelseiere på samme giro som felleskostnadene i månedene mai, juni, september og november . Er du usikker på om underlaget for din eiendomsskatt er riktig, kan du ta kontakt med styreleder og få dette utlevert.

Viktige datoer framover

God påske, alle sammen!
Noen viktige datoer framover: 
23. og 24.  april er det loppemarked på Ekeberg skole. Har du ryddet i påsken, kan du sette ut salgbare ting i veikanten fredag ettermiddag eller levere det på skolen.

9. mai kommer kvistbil for å hente hageavfall. Avfall legges på de faste hentepunktene. Gress og blader skal i sekker, kvist opp til 15 cm i diameter kan legges i ryddige hauger.

30. mai kl 18 blir det fysisk generalforsamling på SEM-huset. Vi gleder oss til å se dere etter to år med digitale generalforsamlinger. Se egen epost om dette.
God vår!

Forslag til generalforsamling

Årets generalforsamling blir på SEM-huset 30. mai kl 18
Forslag til generalforsamlingen kan sendes styret på denne epostadressen innen kl 17 den 25. april. Eventuelt kan forslag leveres i styreleders postkasse.
Ønsker du å stille til valg? Ta kontakt med valgkomiteen ved Pål Skage Dahlberg: pa(a)dahlberg.as
Vi gleder oss til å se dere fysisk på SEM-huset igjen.

Rotter og mus

Det er stadig mye observasjoner av rotter og mus i borettslaget, merkbart mer enn for et par år siden. Vi ber om at alle avstår fra fuglemating på borettslagets område. Selv om det er hyggelig å se på småfuglene, finner vi også mye fuglefrø der det har vært mus og rotter, så det er helt tydelig at det tiltrekker seg gnagere.

Det er bestilt flere åtebokser for å bli kvitt problemet, men vi kan selv bidra ved å passe på å ikke tiltrekke oss skadedyr. På forhånd takk 🙂

Henting av hageavfall 5. mai

Nå gleder vi oss til vår og varmere tider!

I år har vi fått tildelt dato for henting av hageavfall 5. mai. Det betyr at alt hageavfall som skal hentes, må leveres på hentepunktene før 5. mai kl 09.00. Det kan bli forsinkelser med hentingene.

Kvister og løv hentes i komprimatorbil. Du kan ikke laste jord eller trestammer med større diameter enn 15 cm. Løv og gress leveres i sekk, kvister legges i en haug på anvist sted.

Papircontainere

Vi har fått henvendelser fra flere om at papircontainerne blir veldig fort fulle. Renovasjonsetaten er dessverre ikke villige til å hente oftere, men sier at vi i stedet kan få utlevert større papirbeholdere uten ekstra kostnad.

Disse må bestilles av styreleder, så hvis du trenger større papirbeholder, send epost til styreleder og si hva slags beholder du vil ha, innen 5. mai.

Dere har valget mellom én stor eller flere små beholdere. Der containeren bare kan trilles rett ut på fortau, går det an å bruke de store beholderne med fire hjul. Der det skråner eller er lengre vei ut til bilen, må man heller søke om en ekstra beholder med to hjul.

Nye parkeringsregler

Bymiljøetaten har besluttet å endre Parkeringsreglene i Brannfjellveien, slik at bilene nå må parkere på fortaussiden. Årsaken er at det er kommet klager på kjøring på fortauene vinterstid.

Styret vil vurdere å klage på vedtaket dersom vi ser at det ikke fungerer etter hensikten. Foreløpig avventer vi å gjøre oss noen erfaringer.