HMS-internkontroll

HMS-internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter i boligselskaper planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

De viktigste forskriftene for boligselskap omhandler brannvern, elektriske anlegg, lekeplasser og byggherreforskriftene ved bygge- og anleggsarbeider.

Internkontrollforskriften krever at boligselskapet har et system for oppfølging av disse bestemmelsene.

Det er styreleder og styrets ansvar å passe på at lover og regler følges, og at selskapet har systematisert og kan dokumentere HMS-arbeidet. Styret har også ansvar for at det regelmessig utøves internkontroll i boligselskapet.

Røykdetektorer og brannslukkere

Alle leiligheter – med to unntak – fikk installert detektorer kjøpt inn av borettslaget og alle slukkerne ble utlevert i mai 2010. Utstyret ble kontrollert i 2015.

Det er styrets ansvar å

  • sørge for at det finnes slukkeutstyr i alle boliger og røykvarslere nok til å høres i alle rom
  • kontrollere at utstyret er der og er i orden ved eierskifte
  • informere beboerne om eget vedlikehold av slukkeutstyr og røykvarsler (batteribyttedag 1. desember).
  • bestille og betale kontroll og service på slukkeutstyr.
  • bytte til nye røykvarslere hvert 10. år

Se også  «Brannsikker bolig« som er en brosjyre laget av Norsk Brannvernforening som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.