Varmepumper

Retningslinjer for installasjon av luft-til-luft varmepumper

  • Det skal søkes styret om installasjon av varmepumpe.
  • Varmepumpen skal være av offentlig godkjent merke og modell, og møte dagens krav og standarder.
  • Varmepumpen skal installeres og etterses av autorisert varmepumpeinstallatør.
  • Varmepumpen skal kasses inn. Kassa skal beises i husets farger.
  • Nærmeste nabo skal hensyntas ved plassering. Skriftlig samtykke fra nærmeste nabo (nabo i samme hus) skal leveres som vedlegg til søknaden.

Mvh

Styret, Brannfjellveien borettslag, 5. januar 2015