Kontaktpersoner

Henvendelser til styret og behandling av saker på styremøtet

Det avholdes styremøter ca. en gang per måned, normalt den første mandagen i måneden. Dersom du har spørsmål eller innspill send e-post til en av styremedlemmene.

Styrets medlemmer:

Ida Oftebro
Rolle: Leder
E-Post: ida.oftebro(a)outlook.com

Tale Storvik
Rolle: Nestleder
E-Post: tale.storvik(a)gmail.com

Daniel Dacke
Rolle: Styremedlem
E-Post: cd.dacke(a)gmail.com

Cecilie Relling
Rolle: Styremedlem
E-Post: cecilierelling(a)akersolutions.com

Guro Holmene
Rolle: Styremedlem
E-Post: holmene(a)gmail.com

Bente Barton Dahlberg
Rolle: Varamedlem
E-Post: B.b.dahlberg(a)hotmail.com

Viggo Steen
Rolle: Varamedlem
E-post: viggo.steen22(a)gmail.com