Påbygging og ombygging

Det vises til Vedtekter, Husordensregler og Plan & Bygningsloven ifb med til-/påbygging og oppgraderinger av boligene.

Styret anbefaler at alle tiltak tenkt utført beskrives skriftlig og sendes styret, slik at vi kan gi rettledning om hvilke tiltak som er søknadspliktige eller ikke.