Nye parkeringsregler

Bymiljøetaten har besluttet å endre Parkeringsreglene i Brannfjellveien, slik at bilene nå må parkere på fortaussiden. Årsaken er at det er kommet klager på kjøring på fortauene vinterstid.

Styret vil vurdere å klage på vedtaket dersom vi ser at det ikke fungerer etter hensikten. Foreløpig avventer vi å gjøre oss noen erfaringer.