Henting av hagevfall 2020

Håper alle har fått ryddet bra i hagene denne våren. Kvistbil kommer mandag 20. april. Onsdag 22. april er det bestilt vårrengjøring av stikkveiene.

På kartet ser dere utplasseringspunkter for hageavfall, de samme som vi har brukt de senere år.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte i Røhrts vei/Enoks vei syns det er langt til nærmeste punkt. Vi ber om at dere kommer med innspill til bra steder å legge avfallet der bilen kommer til, så tar vi det med på neste års innsamling.