Gamle TV-bokser

Telenor har gitt beskjed om at de ikke lenger vil støtte opptak og ukesarkiv på våre gamle TV-bokser.

Vi er usikre på om vi vil tegne ny kollektiv avtale med Telenor, og har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle beboere om hva de bruker når de ser på TV, og hvilke løsninger de foretrekker.

Ta kontakt med styreleder hvis du ikke har mottatt epost med lenke til spørreundersøkelsen.

Vi ber om at alle husstander bare svarer på undersøkelsen én gang.

Styret