kart over hentesteder for hageavfall

Henting av hagevfall 2020

Håper alle har fått ryddet bra i hagene denne våren. Kvistbil kommer mandag 20. april. Onsdag 22. april er det bestilt vårrengjøring av stikkveiene.

På kartet ser dere utplasseringspunkter for hageavfall, de samme som vi har brukt de senere år.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte i Røhrts vei/Enoks vei syns det er langt til nærmeste punkt. Vi ber om at dere kommer med innspill til bra steder å legge avfallet der bilen kommer til, så tar vi det med på neste års innsamling.

Gamle TV-bokser

Telenor har gitt beskjed om at de ikke lenger vil støtte opptak og ukesarkiv på våre gamle TV-bokser.

Vi er usikre på om vi vil tegne ny kollektiv avtale med Telenor, og har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle beboere om hva de bruker når de ser på TV, og hvilke løsninger de foretrekker.

Ta kontakt med styreleder hvis du ikke har mottatt epost med lenke til spørreundersøkelsen.

Vi ber om at alle husstander bare svarer på undersøkelsen én gang.

Styret

Generalforsamling utsatt

Grunnet situasjonen med koronavirus har styret vedtatt å utsette årets planlagte generalforsamling. Etter planen skulle denne blitt avviklet 6. mai. Vi kommer tilbake med dato senere, enten i slutten av juni eller på høsten.

Vi ønsker ikke å risikere helsen deres, og ber alle ta hensyn til hverandre i disse utfordrende tider.

Styret

Husleieøkning

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene for 2020 med 3 prosent. Dette gjelder også husleietillegget for tilbygg. Årsaken er prisstigning generelt, og prisøkning på kommunale tjenester som vannavgift og renovasjon spesielt. Ved å justere fellesutgiftene for den generelle prisstigningen hvert år, håper vi å unngå større økninger i fremtiden.

Parkering i stikkveiene

Styret mottar med jevne mellomrom klager på parkering i stikkveiene. Klagene går på to ting: Fremmedparkering, altså at folk uten tilknytning til borettslaget parkerer i stikkveien, og at man parkerer på en slik måte at man er til sjenanse for andre. Styret ber om inspill fra berørte beboere til hvordan dere syns problemene løses best.

Skal du pusse opp?

Både originale avløpsrør og inntaksrør for vann i husene er i ferd med å nå forventet levealder og vel så det. Hvis dere planlegger oppussing av bad eller kjeller, ønsker vi derfor at dere skifter avløpsrør og vurderer om inntaksrørene også bør skiftes. Ta kontakt med styret i forkant for å få avklart hva som refunderes og hva som kreves av dokumentasjon.

Refusjon av eiendomsskatt

Vi har spurt Obos hvordan prosessen blir med refusjon av de som har betalt inn eiendomsskatt for årene 2016/17. Her er svaret vi fikk:

«Kemnerkontoret har begynt å sende kreditnotaer til de selskapene det er aktuelt for. Når alle penger og kreditnotaene er på plass vi tilby boligselskapene v/styret å refundere pengene videre til eierne i selskapet, iht til hvordan eiendomsskatten ble krevd inn i 2016/2017. Det vil komme mer detaljert informasjon etter hvert.»

Eiendomsskatten er penger som skal betales tilbake til hver enkelt. De av dere som har betalt eiendomsskatt, vil derfor få beskjed når Obos kommer til oss med en modell for tilbakebetaling.

Dugnad og hekk-klipping

Hei alle

Det er gode vekstforhold om dagen, og det synes godt på hekker og ugress.

Vi minner om at det er andelseiernes eget ansvar å sørge for at det er fremkommelig på fortau, gangveier og stikkveier. Hvis du vet at hekken din er for høy eller bred, gjør naboen en tjeneste og ta fram saksa før ferien setter inn.

Neste vår vil det bli annonsert en dugnadsdato før kvistbilen kommer, slik at vi sammen kan få ryddet fellesarealene. Dann gjerne egne dugnadsgrupper også før den tid, for eksempel i stikkveiene. Vår erfaring er at dere som er nærmest ofte vet best hva som skal gjøres, og at dere finner gode løsninger i fellesskap. Ta kontakt med styret hvis dere trenger bidrag til maling, pensler eller annet utstyr.

Om elbiler og elbillading

Foto: Wikimedia Commons/Kiwiev

Mange har sikkert fått med seg at Regjeringen jobber med nye regler for elbillading i borettslag, der borettslag pålegges å etablere elbillading til beboere.

Disse reglene kommer i hovedsak til anvendelse i borettslag som har felles parkeringsplasser eller felles garasjeanlegg.
Hos oss, der alle (eller nesten alle) har egne biloppstillingsplasser, står den enkelte fritt til å etablere egen ladestasjon i tilknytning til biloppstillingsplassen. Borettslaget kan ikke nekte deg dette der det ikke foreligger en saklig grunn.

I Brannfjellveien borettslag har hvert enkelt hus egne strøminntak. Med mer elbillading kan det bli behov for å oppgradere inntaksledninger og strømkapasitet i det enkelte hus, særlig hvis to skal lade elbil samtidig.
Styret vil utarbeide et forslag til hvordan man fordeler disse kostnadene på best mulig måte.

Hvis du allerede har elbil i dag, er det ditt ansvar at du lader denne på en forsvarlig måte, og at du ikke overbelaster strømnettet. Ta kontakt med styret hvis du vil etablere egen ladestasjon.

Her kan du lese mer:
Eilbil-eiere i borettslag skal få rett til å lade
Åtte Elbil-feller borettslag bør unngå

Viktige datoer i 2019

3. juni: Generalforsamling
2. mai: Skrotbil
7. mai: Henting av hageavfall
5. april: Sett ut lopper til Ekeberg skoles musikkorps.
9. april: Gatene feies

Mer informasjon kommer!