Husleieøkning

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene for 2020 med 3 prosent. Dette gjelder også husleietillegget for tilbygg. Årsaken er prisstigning generelt, og prisøkning på kommunale tjenester som vannavgift og renovasjon spesielt. Ved å justere fellesutgiftene for den generelle prisstigningen hvert år, håper vi å unngå større økninger i fremtiden.