Refusjon av eiendomsskatt

Vi har spurt Obos hvordan prosessen blir med refusjon av de som har betalt inn eiendomsskatt for årene 2016/17. Her er svaret vi fikk:

«Kemnerkontoret har begynt å sende kreditnotaer til de selskapene det er aktuelt for. Når alle penger og kreditnotaene er på plass vi tilby boligselskapene v/styret å refundere pengene videre til eierne i selskapet, iht til hvordan eiendomsskatten ble krevd inn i 2016/2017. Det vil komme mer detaljert informasjon etter hvert.»

Eiendomsskatten er penger som skal betales tilbake til hver enkelt. De av dere som har betalt eiendomsskatt, vil derfor få beskjed når Obos kommer til oss med en modell for tilbakebetaling.