Om elbiler og elbillading

Foto: Wikimedia Commons/Kiwiev

Mange har sikkert fått med seg at Regjeringen jobber med nye regler for elbillading i borettslag, der borettslag pålegges å etablere elbillading til beboere.

Disse reglene kommer i hovedsak til anvendelse i borettslag som har felles parkeringsplasser eller felles garasjeanlegg.
Hos oss, der alle (eller nesten alle) har egne biloppstillingsplasser, står den enkelte fritt til å etablere egen ladestasjon i tilknytning til biloppstillingsplassen. Borettslaget kan ikke nekte deg dette der det ikke foreligger en saklig grunn.

I Brannfjellveien borettslag har hvert enkelt hus egne strøminntak. Med mer elbillading kan det bli behov for å oppgradere inntaksledninger og strømkapasitet i det enkelte hus, særlig hvis to skal lade elbil samtidig.
Styret vil utarbeide et forslag til hvordan man fordeler disse kostnadene på best mulig måte.

Hvis du allerede har elbil i dag, er det ditt ansvar at du lader denne på en forsvarlig måte, og at du ikke overbelaster strømnettet. Ta kontakt med styret hvis du vil etablere egen ladestasjon.

Her kan du lese mer:
Eilbil-eiere i borettslag skal få rett til å lade
Åtte Elbil-feller borettslag bør unngå