Ingen kvistinnsamling i år

Hageavfallsbilen har slutta å komme før 17. mai, og har også blitt uforholdsmessig dyr. I fjor prøvde vi med gule sekker, men det var ingen god løsning. Container blir også uforholdsmessig dyrt når vi er så nærme hageavfallsmottaket. Vi anbefaler at folk heller går sammen om å låne henger og kjøre bort avfall i år, så ser vi hvordan erfaringene er med det.

Hvis noen har naboer de vet dette blir vanskelig for, så tilby dere gjerne å hjelpe. Vi kan også ta noen skippertak sammen på fellesdugnaden 5. mai.