Informasjon fra styret

Årets generalforsamling blir på Sletta Ekeberg (kaféen i Ballplassveien) mandag 27. mai kl 18.00.

Frist for å sende inn forslag til generalforsamlingen er: 24. april kl. 12.00.

Det er bestilt vårrengjøring av stikkveiene 19. april. Er du redd for riper på bilen, så sett den i garasjen eller på gata denne dagen.

Vi planlegger Dugnad Søndag 5. mai kl 14-16. Blant oppgavene er oljing, feiing og maling på lekeplassen, rydde i stikkveiene, vaske postkasser og generelt gjøre det hyggelig til våren. Det blir grilling av pølser ved lekeplassen etter dugnaden. Fjorårets dugnad ble både hyggelig og effektiv. Vi håper å gjenta suksessen 🙂