Eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir sendt fra Oslo kommune til borettslaget, og så viderefakturert dere andelseiere på samme giro som felleskostnadene i månedene mai, juni, september og november . Er du usikker på om underlaget for din eiendomsskatt er riktig, kan du ta kontakt med styreleder og få dette utlevert.