Nabovarsel fra Tons of Rock

Vi har fått nabovarsel i forbindelse med årets Tons of Rock som vi legger ut her:

Til Brannfjellveien Borettslag

Melding:
NABOVARSEL

Nå går det mot sommer igjen, og det betyr at Tons of Rock er godt i gang med forberedelsene til festival på Ekebergsletta, som i år blir 26. – 29. juni 2024. I dette brevet følger det en oversikt over før-og etterarbeid, samarbeid og praktikaliteter. Vi har informasjonsdeling som et stort fokus slik at hele perioden blir en god opplevelse for alle dere som blir berørt i større eller mindre grad.

NØKKELINFORMASJON
• Festivaldagene er onsdag 26. juni til lørdag 29. juni, med
åpningstid fra klokken 12:00 – 24:00. Det er konserter på scenen
fra 13:00 til 23:00 alle dager.
• Campingen holder åpent fra tirsdag 25. juni til søndag 30. juni.
• Startdato for rigg av festivalområdet er 10. juni og vil ha en
gradvis økning i omfang frem til festivalstart. Nedrigg estimeres å
være ferdig 07. juli.
• Ekebergveien mellom innkjøring til Ekeberg Camping og
innkjørsel til Ekeberghallen vil være stengt for trafikk mellom 22.
juni – 02. juli. Bussforbindelser på Ekebergveien vil omdirigeres
via Kongsveien i perioden 25. – 30. juni.
• Lydprøver vil forekomme fra 25. juni til 29. juni mellom klokken
09:00 og 23:00.
• Det vil foregå noe nattarbeid i forbindelse med nedrigg av
sceneutstyr etter at siste konsert er avsluttet på festivaldagene.
Dette kan medføre noe støy, men vi tar flere forhåndsregler og
gjør dette så skånsomt som mulig for omgivelsene.
• I år vil vi ha egne naboverter som passer på at områdene rundt
festivalen holdes rene og ryddige fra start til slutt.
• Vi har gjort grep for å sikre bedre trafikkflyt på campens
åpningsdag (tirsdag 25. juni) ved å sluse bobiler inn til et eget
område før de får kjøre inn på campen.

PRAKTISK PÅVIRKNING
Festivalen planlegges i samråd med Oslo kommune, Politi, sikkerhetsselskap og flere. Dette betyr at det er mange perspektiver, hensyn og lovverk som skal imøtekommes. Vi gjør vårt ytterste for at deres opplevelse som nabo blir så god som mulig. I samarbeid med Ruter setter vi opp direktebuss fra sentrum og opp til festivalområdet på dagtid. Dette vil gjøre at det blir mindre belastning på ordinære bussruter og det vil lette noe på den generelle trafikkbelastningen i området.

Alle scener vil ha samme plassering og vinkling som i 2023. Vi vil ha kontinuerlige målinger av desibelnivå både på og rundt festivalens område. Videre vil det gå crew utenfor festivalområdet som plukker søppel slik at vi holder gatene rene, samt dedikert sikkerhetspersonell for å overholde ro og orden.

For å sikre en god logistikk når festivalen avsluttes, har vi fått tillatelse av bydelsoverlegen til å ha standup i teltscenen fra 23:00-23:30 onsdag 26. juni – lørdag 29. juni. Dette vil altså foregå i teltscenen som betyr at det vil bli plassert lengst vekk fra boligområder, og teltet i seg selv har også en lydreduserende effekt.

Ettersom dette er etter 23:00 har vi ekstra strenge regler å forholde oss til når det kommer til lydnivå. Desibelnivået vil bli overvåket kontinuerlig slik at vi holder oss innenfor disse retningslinjene. Det er kun standup/prating som vil foregå, ingen konsertvirksomhet.

Grunnen til at vi gjennomfører dette, er for å holde igjen deler av publikum sånn at ikke absolutt alle drar samtidig fra festivalen. Dette vil bidra til en bedre flyt i utslippet, og sikre enda bedre kontroll med å holde publikum unna boligområder på vei hjem.

KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål eller ønsker å dele noe med oss, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Mail: nabo@tonsofrock.no
Telefon: 405 13 514 (operativ fra 10. juni)
Praktisk info på nettsiden: https://www.tonsofrock.no/generell-info

Mandag 10. Juni:
• Startdato for opprigg
• Trafikkdirigering

Lørdag 22. Juni:
• Ekebergveien stengt for trafikk, men åpent for buss i rute.

Tirsdag 25. Juni:
• Ekebergveien stengt.
• Campen åpner.
• Lydprøver 09:00-23:00.

Onsdag 26. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Torsdag 27. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Fredag 28. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Lørdag 29. Juni:
• Festivaldag med lyd fra 09:00-23:00

Søndag 30. Juni:
• Campen stenger.
• Ekebergveien stengt

Mandag 01. Juli:
• Ekebergveien er stengt for trafikk, men åpent for buss i rute.

Tirsdag 02. Juli:
• Ekebergveien åpner. Trafikkdirigering

Søndag 07. Juli:
• Nedrigg estimert ferdig. Trafikkdirigering ferdig.