Henting av hageavfall 2018

Det kommer containere for hageavfall:

Fredag 11. mai til mandag 14. mai

Containerne blir hentet en gang i løpet av mandag 14. mai.

Det kommer tre store containere på 20 m3. Disse blir plassert ut i øvre og nedre del av Brannfjellveien, og i Røhrts vei,

ved Brannfjellveien 67, Brannfjellveien 33/31 og ved Røhrtsvei 25/27

Dere som bor der må sørge for at det er plass til containerne fredag morgen.

I denne omgang skal det bare hageavfall i containerne. Annet skrot vil bli hentet 25. mai.

God vårrydding!